Xarxes i relacions


Al Centre d'Esplai Druida som membres de:

Federació Catalana de l'Esplai - Fundesplai
Des del 1998 formem part de la Federació Catalana de l'Esplai compartint els valors, les activitats col·lectives tot integrant la Unitat Territorial del Barcelonès.


Fundació La Roda
A partir de l'any 1996 vam començar a compartir amb la Fundació la Roda la dinamització sociocultural als barris, en el nostre cas a Prosperitat. També participem activament en la Festa Major de les entitats de la Roda: la Tamborinada.

Coordinadora Cultural Nou Barris
Amb la creació de la Coordinadora Infantil de Nou Barris, sota el paraïgues de la Coordinadora Cultural de Nou Barris, les diverses entitats i serveis infantils del Districte organitzem activitats col·lectives, espais de formació i reflexió d'educadors i espais d'intercanvi.  http://coordinadoracultural9barris.org/

També formem part de la Coordinadora Infantil de Prosperitat, conjuntament amb el Casal de Barri de Prospe i la Ludoteca La Guineu.

Des de l'any 2014 tenim la nostra seu a l'Escola Mercè Rodoreda a on compartim, a més dels espais de l'escola, diverses activitats i projectes. També ho compartim amb l'AMPA de l'Escola Mercè Rodoreda!


Els nostres projectes tenen el suport de:

L'Ajuntament de Barcelona, a partir de la seu del Districte de Nou Barris,  finança i dona suport als diferents projectes de l'Esplai. També ho fa la unitat d'Infància i Família.