Qui som?

El Centre d’Esplai Druida va néixer l’any 1988 al barri del Verdum, però al 1994 va traslladar-se al barri de Prosperitat, mantenint-se al Districte de Nou Barris de Barcelona.

Som una entitat de lleure sense ànim de lucre, apolítica i laica, que respecta totes les ideologies i creences i treballa per l’equitat i la justícia social a partir de l’educació. Els seus mecanismes de funcionament són democràtics, estant regits pels estatuts i pel reglament de règim intern.

El projecte educatiu es planteja diverses utopies com el model de persona o societat i en el qual s’especifica la metodologia i el model d’educació en el temps lliure.
Tot i que el projecte s’inicià com a una activitat de cap de setmana, les necessitats de la societat, la cohesió i la il·lusió de l’equip de monitors/es ha impulsat a crear un projecte diari i així fer partícips a més infants.


El nostre context educatiu és aquell que no cobreix temporalment ni institucionalment l’escola i la família. Així mateix, es procura i es creu en la interrelació d’ambdues unitats educatives de l’infant en el nostre centre.

Un factor important del nostre projecte és el treball amb les famílies. Analitzant el ritme de vida de les famílies s’ha detectat una disminució del temps familiar relacional de qualitat. Per tal de donar resposta a aquestes necessitats, es crearà un espai de relacions familiars tot fent accions formatives puntuals amb l’objectiu de fomentar la millora de la convivència familiar.